Нововведения информационных технологий 2017


В ієрархічних – дані представляються у вигляді ієрархічної (деревоподібної) структури.
Основними етапамижиттєвого циклу даних є виникнення, збереження, застосування та знищення.

Інформаційний шум представляє собою повідомлення, непотрібне суб’єкту, незалежно від того, відоме воно йому чи ні.
Складається з переліку 45-ти класів на основні види товарів і послуг, з яких 34 класи призначені для товарів і 11 класів – для послуг, а також алфавітного переліку товарів і послуг.

Система штрих-кодів застосовується в будь-якому виді діяльності, де є потреба в обліку, контролі та управлінні рухом одиниць обліку та електронній передачі даних.
З реквізитів утворюється показник, що характеризує певний об’єкт з кількісного та якісного боків.