Нововведения информационных технологий 2017


Тому для ефективного вивчення ІТ- галузі необхідний усесторонній підхід, який дозволить об’єднати та узагальнити відомості ряду навчальних дисциплін, таких як “Комп’ютерні мережі та телекомунікації”, “Інформаційні системи і технології” та “Сучасні Інтернет-технології”.
В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні підмножини елементів не повинні перетинатися.

Кількість електронних видань поступово наближається до кількості друкованих.
Як показує практика досліджень, системи, розроблені без урахування еволюційної передісторії, часом можуть перевершувати свої біологічні аналоги.

Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.
Різні думки вчених існують також стосовно одного з ключових понять кібернетики – самосвідомості.