Нововведения информационных технологий 2017


Провідним лідером у розробці інтелектуального програмного забезпечення, що ґрунтується на засадах штучного інтелекту, є компанія Numenta, серед останніх розробок якої є програмне забезпечення, що здійснює моделювання суджень і працює за принципами людського мозку.
Її можна використовувати в процесі планування, обліку, контролю, аналізу на всіх рівнях управління виробничо-господарською та фінансовою діяльністю об’єкта.

Класифікаційне угруповання – частина об’єктів, яка відокремлюється під час класифікації.
Класифікатор підрозділяє всю область техніки на 8 розділів, класи, підкласи, рубрики, підрубрики і близько 69000 пунктів.

Кодування об’єктів класифікації Кодування представляє собою процес присвоєння коду об’єкту класифікації.
Про чинники можна скласти оцінку іза непрямими ознаками.