Нововведения информационных технологий 2017


Під загрозами будемо розуміти сукупність факторів, які створюють небезпеку для цінної інформації, а саме: можливість несанкціонованого доступу і/або розповсюдження.
З них утворюються складні, формуються різні рівні структурної побудови інформації.

Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).
Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробку інформації певних видів, наприклад, статистичної (електронні таблиці, СУБД ), текстової (текстові редактори), графіки (графічні редактори).

Ключовим поняттям маніпулювання даними є структура типу “файл”, що представляє собою множину однотипних елементів (записів).
Така система передбачень працює згідно зі схемою: питання – перевірка – відповідь.