Нововведения информационных технологий 2017


Інформація виникає або при інтерпретації даних користувачем, або при передачі знань між користувачами чи при перетворенні знань у дані.
Роботу авторів при написанні навчального посібника було розподілено наступним чином: Томашевський О.М.

4.3.
Це може бути корисно для більш зручного розміщення товару на прилавках, стимулювання продажів (наприклад: розміщення гірчиці чи кетчупу біля сосисок, чаю біля печива гарантує збільшення сукупних обсягів продажу цих продуктів).

Проте сфера застосування цих алгоритмів не обмежується лише однією торгівлею.
Тестові завдання 1.