Нововведения информационных технологий 2017


Регресія використовується для встановлення залежності в чинниках.
В період доінформаційних технологій основна увага при використанні ПК приділялась автоматизації рішень рутинних задач і операцій.

Впорядкованість рядків не є обов’язковою.
Розроблені коди мають бути єдиними для задач планування, обліку, економічного аналізу, регулювання і та ін., а також переважно цифровими.

Кількість значень ознаки класифікації - 23 - визначає кількість класифікаційних угруповань, які можуть бути створені при розподілі множини об’єктів за цією ознакою.
Прикладом може служити аналіз значних обсягів економічної інформації.