Нововведения информационных технологий 2017


3.5.
Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.

Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.
Поняття символу наведено вище.

Інформація виникає або при інтерпретації даних користувачем, або при передачі знань між користувачами чи при перетворенні знань у дані.
Послідовні шаблони – встановлення закономірностей між пов’язаними у часі подіями Розглянуті вище задачізнайшли широке застосування при видобуванні знань економічного характеру.