Нововведения информационных технологий 2017


Останній підхід пов’язаний з автоматизацією обробки інформації, що вимагає її структурування і формалізації опису.
До задач трансформації даних відносяться: плаваюче вікно, зведення типів, виділеннячасовихінтервалів, перетворення безперервних значень в дискретні і навпаки, сортування, групування та інше.

Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.
Так одержується прогноз – на вхід подається модель хронології продажів.

Розглянемо декілька наступних прикладів.
Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності: Інформаційний ресурс – організована сукупність документованої інформації, відомостей, даних і знань, яка призначена для задоволення інформаційних потреб споживача - 17 - На відміну від інших (матеріальних) ресурсів, інформаційний ресурс є практично невичерпним.