Нововведения информационных технологий 2017


Комплекси обчислювальних засобів та програмні комплекси спеціального і загального призначення складають наступну підсистему інформаційно- технологічної системи: а) матеріально-технологічну в) ергономічну б) технологічну г) інформаційну 10.
Загальне наукове редагування посібника виконано Томашевським О.М.

Як правило, виділяють такі одиниці фізичної структури даних (від найнижчої до найвищої): символ, поле, агрегат даних, запис, файл, база даних.
Ці елементи називають інформаційними одиницями.

Такі правила називаються асоціативними.
Для цього служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.