Нововведения информационных технологий 2017


Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.
Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.

З розвитком суспільства його об’єм лише зростає.
Ефективність роботи з клієнтами підвищується за рахунок обліку їх персональних переваг.

Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.
Це пов’язано з розміщенням масивів даних у пам’яті ПК.