Нововведения информационных технологий 2017


relation – відношення).
Попередня обробка даних.

Проте, з контексту завжди можна зрозуміти, про дані чи інформацію йде мова.
Для цього повинні існувати розвинуті інструменти доступу до різних джерел даних.

KDD включає етапи підготовки даних, вибору інформативних ознак, очищення даних, застосування методів видобування знань, кінцевої обробки даних, інтерпретації отриманих результатів.
Їх також успішно застосовують і в інших областях: медицині, для аналізу відвідування веб- - 54 - сторінок (Web Mining), для аналізу тексту (Text Mining), для обробки даних по перепису населення, в прогнозуванні збоїв телекомунікаційного устаткування, тощо.