Нововведения информационных технологий 2017


Такі правила називаються асоціативними.
За режимами доступу інформація поділяється на: а) таємну в) конфіденційну б) відкриту г) всі відповіді правильні 10.

Знання в цьому сенсі є інформацією, яка зберігається в пам’яті систем штучного інтелекту, містить в собі відомості про об’єкти і зв’язки предметної області, процеси взаємодії об’єктів в часі і просторі, якаміститьправила, на основі яких виконується логічне доведення.
Термін “інформація” часто використовують замість більш точного “дані”.

Довжина – це кількість символів, що утворюють значення реквізиту.
Впорядкованість рядків не є обов’язковою.