Нововведения информационных технологий 2017


Для розв’язання деяких визначених типів задач вже існують оптимальні конфігурації нейронних мереж.
Оперативність інформації характеризує її актуальність за умов зміни ситуації.

relevant – доцільний, той, що стосується справи) – відомості щодо певної людини, проблеми, мети, терміну тощо.
Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.

- 51 - Асоціації допомагають виявляти товари, які люди купують одночасно.
Відкриті джерела.