Нововведения информационных технологий 2017


► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.
Життєвий цикл процесу є базою для побудови технології в даній предметній області.

Однак, у неокортексі живої істоти процеси виконуються дещо по-іншому: низхідний потік виявляється більш інтенсивним, ніж вихідний.
Інформаційний обмін почав будуватись на основі розподілених баз даних.

забезпечення надійного доступу до інформації (мінімізація синтаксичних і семантичних шумів); - 40 - 1.3.2.
З 2005 р.