6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Визначити спосіб представлення (формалізувати) деякі дані буває легко – наприклад, об’єм продажів в гривнях – це певне число.
Умовно-постійною є інформація, яка залишається незмінною певний, відносно великий проміжок часу (розклад руху поїздів, асортимент продукції, яку випускає фірма).

Коли після перевірки питання формується певний паттерн, який відсутній у наявному контексті, то передбачення не справджується, формується негативна відповідь і похибка привертає особливу увагу особи.
Це особливо важливо для етапу проектування баз даних при виділенні інформаційних об’єктів і структурних зв’язків між ними.

Так одержується прогноз – на вхід подається модель хронології продажів.
► Різновиди технологічних процесів.