Нововведения информационных технологий 2017


Фаза використання даних включає три етапи: пошук;• обробку;• аналіз.• Результатом використання даних є інформація.
Прості елементи не піддаються подальшому поділу.

Мапи, що самоорганізуються Self Organizing Maps – SOM, абомапиКохонена, щосамоорганізуються, є різновидом нейронної мережі і використовуються для вирішення задач кластеризації і сегментації.
Реквізити можуть бути різного типу: числового, текстового, логічного, дата тощо.

Подібне трактування процесів обробки інформації можна пов’язати з функціонуванням мозку.
Необхідно зазначити, що вибір засобу для обробки інформації обумовлюється властивостями поставленої задачі.