Нововведения информационных технологий 2017


За режимами доступу інформація поділяється на рівні: цілком таємна (top secret);• конфіденційна (confi dential);• таємна (secret);• відкрита (unclassifi ed).• Відкрита інформація доступна широкому загалу користувачів, таємна містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої може завдати шкоди особі, державі, суспільству.
Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.

- 12 - 3.
Елементарною складовою технологічної операції є: а) предметна область в) технологічний модуль б) технологічний процес г) інформаційна технологія - 48 - Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Що таке інформаційна технологія? ► Етапи розвитку комп’ютерних інформаційних технологій.

Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.
Ця послідовність не описує певний алгоритм або математичний апарат, не залежить від наочної області.