Нововведения информационных технологий 2017


Характеризує об’єкт з кількісного та якісного боків: а) показник в) номенклатура б) реквізит г) повідомлення 6.
Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.

Перевагами цих програмних засобів є відкрита ліцензія на використання і, відповідно, відсутність витрат на програмне забезпечення та широкі можливості.
Найчастіше використовуються три: ієрархічна, мережева (сіткова) та реляційна.

До складу понять штучного інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку, експертні системи, ЕОМ п’ятого покоління, системи моделювання мислення.
Кожні 5 років вносяться зміни.