Нововведения информационных технологий 2017


Резюме Обов’язкова вимога до інформації полягає в наявності її носія, джерела і приймача, а також встановленого каналу зв’язку між ними.
При системному способі інформація класифікується з урахуванням вимог різних рівнів організації (підприємство, міністерство, відомство, тощо), при локальному – в межах одного підприємства, організації або установи.

Поняття “дані” – відносно новий термін.
Головна перевага KDD в тому, що отримані у такий спосіб знання можна розповсюджувати.

Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.
Для використання інформації також є необхідною певна система сприйняття (мозок, наприклад), яка здатна оперувати цією інформацією.