Нововведения информационных технологий 2017


Реквізити можуть бути різного типу: числового, текстового, логічного, дата тощо.
Найпоширеніші моделі баз даних – реляційні.

Схема формування коду студента Фасетний метод класифікації.
Міжнародна класифікація промислових зразків (International classifi cation for industrial designs under the Locarno Agreement).

Згідно з теоретичними гіпотезами, інформація у такій структурі повинна поширюватися тільки знизу вверх – від рецепторів до нейронів, які відповідають за пам’ять і представлення картини бачення світу.
Контрольне число визначається за допомогою відповідних математичних операцій з попередніми цифрами коду.