Нововведения информационных технологий 2017


Ці принципово нові засоби і методи обробки даних об’єднуються в цілісні технологічні системи і забезпечують практично всі функції ІТ.
Представлення інформації з максимальною (оптимально узгодженою з часом прийняття) швидкістю рішень; 1.3.

► Різновиди технологічних процесів.
Технологія: поняття, основні властивості та процеси.

Реквізит-основа (сума, дата, ціна) розкриває абсолютне або відносне кількісне значення реквізиту-ознаки.
Особливістю HTM-системє відносна вимогливість до обчислювальних ресурсів.