Нововведения информационных технологий 2017


Зважаючи на іншу сторону стрімкого розвитку ІТ, у посібнику неможливо було обминути гостроактуальні питання інформаційного піратства, розвинуті технології якого становлять суттєву загрозу інформаційному продукту.
Життєвий цикл даних.

В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).
Наприклад, необхідно отримати прогноз обсягів продажів на наступний місяць.

► На використанні яких засобів основані методи для аналізу значних обсягів економічної інформації? - 49 - 4.
Основним будівельним елементом HTM-cистеми є вузол (node), пов’язаний з нижче- та вищерозміщеними вузлами двонапрямленими зв’язками, подібно до нейронів у моделі неокортекса.