Нововведения информационных технологий 2017


Об’єкти всередині кластера повинні бути “подібними” один на одного і відрізнятися від об’єктів, що увійшли до інших кластерів.
За характером взаємозв’язків елементів усі структури даних можна поділити на лінійні та нелінійні.

Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.
Інформаційна технологія – це: а) принципи організації функціонування ІС в) методика обробки інформації засобами комп’ютерної техніки б) засоби збирання, зберігання, обробки та передачі інформації г) процес або сукупність процесів обробки інформації 2.

Результатом технології є: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) продукти в) сировина б) документація г) послуги 5.
Це можна зробити за допомогою лінійної регресії або нейронних мереж.