Нововведения информационных технологий 2017


Точніше зв’язок понять “інформація” та “знання” можна охарактеризувати на прикладі категорій “частина - ціле”.
Далі будується модель залежності обсягів продажів від вибраних чинників.

Діючими класифікаторами на сьогоднішній день в Україні є: ЄДРПОУ – єдиний державний реєстр підприємств, організацій України; СПОДУ – система позначень органів державного управління; СПАТО – системапозначень автономій, територій, областей; ЗКТЕП – загальнодержавні класифікатори техніко-економічних показників.
Однією із важливих дій при цьому є визначення способу представлення даних.

При штрих-кодуванні такожможуть використовуватись алфавітно-цифрові коди і коди безфіксованої довжини.
При системному способі інформація класифікується з урахуванням вимог різних рівнів організації (підприємство, міністерство, відомство, тощо), при локальному – в межах одного підприємства, організації або установи.