Нововведения информационных технологий 2017


Особливої актуальності аналіз - 44 - інформації набуває при потребі прийняття рішень для управління різними процесами.
Сукупність інформаційних потоків, які характеризують роботу, пов’язану з виконанням певної функції чи з діяльністю певної галузі, називають інформаційною підсистемою.

Структура інформаційної технології.
В інформаційній технології виділяють такі компоненти: обчислювальне середовище (програмно-апаратні комплекси);• виконавче середовище (регламентовані функції користувачів• інформаційної технології); методичне середовище (опис технології користування ІТ в• різних ситуаціях: методики, інструкції тощо).

Саме таким чином і передається інформація у створених на сьогодні системах машинного зору.
Змінна інформація містить дані за відносно короткий період часу, які постійно оновлюються (прогноз погоди, курси валют).