Нововведения информационных технологий 2017


Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.
Під час обробкиінформаціїнад реквізитами- основами виконують арифметичні операції, а за допомогою реквізитів- ознак здійснюють пошук інформації, її сортування, вибірку, порівняння (логічні операції).

Особливістю HTM-системє відносна вимогливість до обчислювальних ресурсів.
Впорядкованість рядків не є обов’язковою.

Дерева рішень (decision trees) призначені для вирішення задач класифікації.
Інформаційна технологія як система має наступні властивості: доцільність;• наявність компонент і структури;• взаємодія з зовнішнім середовищем;• цілісність;• розвиток в часі.• - 38 - В загальній концепції інформаційної технології є діалектичний взаємозв’язок – розвиток інформаційної технології вимагає вдосконалення засобів, які її забезпечують і, навпаки, поява певних засобів вимагає створення нових прийомів, методів і способів.