Нововведения информационных технологий 2017


Це – набір операцій, комбінуючи які, можна отримати потрібне рішення.
Інформаційна технологія оперує такими об’єктами,як інформація (довільні відомості про подію, сутність чи процес, знання (сукупність відомостей з певної предметної області) та дані (відомості, які є необхідними для формулювання висновків і прийняття рішень).

Отже, зміст цього поняття одержав інший напрям і розглядається як об’єкт комерції та автоматизації.
3.2).

01 Рис.2.2.
Розрізняють форму і значення реквізитів.