Нововведения информационных технологий 2017


Процес визначається вибраною людиною стратегією і реалізовується за допомогою сукупності різноманітних засобів та методів.
Підготовка початкового набору даних, у тому числі з різних джерел, вибору значущих параметрів, тощо.

Це може бути достатньо дорогим способом, проте, такий варіант збору даних не виключений.
Топологія мережі відображує ієрархічну природу існуючої реальності подібно до того, як це здійснює наша свідомість, постійно деталізуючи оточуючу дійсність на сукупність складових.

Для забезпечення однозначності поняття показників, що використовуються різними організаціями, існує загальнодержавний класифікатор техніко- економічних і соціальних показників (ЗКТЕСП).
- 39 - 3.3.