Нововведения информационных технологий 2017


Виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases, KDD) – це послідовність дій, яку необхідно виконати для побудови моделі (видобування знань).
Вибір методів класифікації та кодування залежить від призначення класифікатора, специфіки об’єкта класифікації та можливостей обчислю- вальної техніки.

Наприклад, “Код працівника” може містити три позиції, “Код підприємства” – 10 позицій; “Ідентифікаційний код фізичної особи” містить 10 позицій.
на основі “Десяткової класифікації” американського бібліотекаря Дьюї.

Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.
на основі “Десяткової класифікації” американського бібліотекаря Дьюї.