Нововведения информационных технологий 2017


Взаємозв’язок між елементами логічної структури інформації З точки зору подання інформації на певних носіях (фізичне структурування) відповідні одиниці визначаються залежно від носія інформації та способу її фіксації.
За режимами доступу інформація поділяється на: а) таємну в) конфіденційну б) відкриту г) всі відповіді правильні 10.

Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.
Цього можна досягти внесенням до коду контрольного розряду.

Дерева рішень (decision trees) призначені для вирішення задач класифікації.
1.3.