Нововведения информационных технологий 2017


Прості елементи не піддаються подальшому поділу.
В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).

Ця задача може бути вирішена з різним ступенем ефективності та великими часовими затратами, документальними способами отримання знань, такими як методиматематичної статистики.
Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.

Складають 10% від всіх покупців.
Перевагами цих програмних засобів є відкрита ліцензія на використання і, відповідно, відсутність витрат на програмне забезпечення та широкі можливості.