Нововведения информационных технологий 2017


Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.
Дерево декомпозиції цілей Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.

Кількість значень ознаки класифікації - 23 - визначає кількість класифікаційних угруповань, які можуть бути створені при розподілі множини об’єктів за цією ознакою.
Представлення інформації, що є повністю підготовленою для прийняття рішення; 1.3.1.

Проблема полягає у дослідженні типу інформації, яку переносять ці сигнали.
- 16 - 2.