Нововведения информационных технологий 2017


Для якого етапу розвитку комп’ютерних інформаційних технологій характерна пакетна обробка інформації: а) машинних ресурсів в) нових інформаційних технологій б) програмування г) всіх етапів 3.
Сукупність інформаційних потоків, які характеризують роботу, пов’язану з виконанням певної функції чи з діяльністю певної галузі, називають інформаційною підсистемою.

Ними можна закодувати невеликий обсяг інформації (20-30 символів; як правило, цифр).
При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.

Більше того, саме ця категорія птахів досить добре піддається тренуванню.
Очевидно, що це вимагає глибокого вивчення можливостей, як сучасних і перспективних засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, так і технологічних процесів в даній предметній області та їх технічного оснащення.