Нововведения информационных технологий 2017


Однією з найважливіших вимог до методології проектування інформаційної технології є забезпечення динамічності її структури і функцій.
Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.

Ієрархічний метод класифікації.
Загальний принцип вибору критеріїв полягає у чіткій відповідностіміж метою, яка повинна бути досягнута і визначених критеріїв ефективності.

Визначення поняття технології Словник іншомовних слів визначає технологію як сукупність способів переробки матеріалів, виготовлення виробів і процеси, що супроводжують ці види робіт.
та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.