Нововведения информационных технологий 2017


Існує декілька моделей даних, які становлять основу інформаційних систем.
Обов’язкова вимога до інформації полягає в наявності її носія, джерела і приймача, а також встановленого каналу зв’язку між ними.

Ключовим поняттям маніпулювання даними є структура типу “файл”, що представляє собою множину однотипних елементів (записів).
Це пов’язано з розміщенням масивів даних у пам’яті ПК.

Висока вартість створення і впровадження експертних систем, нездатність людей знаходити складну і нетривіальну залежність, часто відсутність фахівців, здатних грамотно структурувати свої знання також ускладнюють популяризацію такого підходу.
- 51 - Асоціації допомагають виявляти товари, які люди купують одночасно.