Нововведения информационных технологий 2017


- 26 - Штрихове кодування.
Перевагами цих програмних засобів є відкрита ліцензія на використання і, відповідно, відсутність витрат на програмне забезпечення та широкі можливості.

3.2.
При використанні цього алгоритму, вектори, що були близько розташовані на отриманій мапі, виявляються близькими і в початковому просторі.

► Опишіть методи появи нових знань.
Однією з принципових особливостей інформаційного процесу є участь людини.