Нововведения информационных технологий 2017


До цієї групи входять 40% від всіх покупців; Змішані покупці (сегмент 4).
Можна виділити такі види економічної інформації: прогнозна, планово- договірна, облікова, нормативна, довідкова.

Зазвичай дані є вхідною інформацією для інформаційного процесу.
Умовне розбиття об’єктів на підмножини на основі ознак з метою впорядкування і систематизації: а) кластеризація в) сортування б) кодування г) класифікація 8.

Декомпозиція цілей інформаційної технології Основною метою систем чи підсистем, що розробляються, є необхідність отримання бажаного результату в межах деякого інтервалу часу.
та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.