Нововведения информационных технологий 2017


Кожна з цих рубрик супроводжується символом, який привласнюється національним чи регіональним відомством промислової власності, що публікує патентний документ.
Така нетривіальна задача розпізнавання розв’язується методом на основі платформи NuPIC, побудованої у вигляді 4шарової HTM-системи.

З погляду логіки управління та розміщення інформації на носіях - 19 - розрізняють логічну та фізичну структуру даних.
Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.

Представлення інформації, що є повністю підготовленою для прийняття рішення; 1.3.1.
Прикладом масиву може бути сукупність даних про рух грошових коштів на підприємстві.