Нововведения информационных технологий 2017


► Які є елементи логічного структурування економічної інформації? ► Що таке реквізит-основа і реквізит-ознака? ► Що розуміється під структурою даних? ► Елементи фізичного структурування економічної інформації.
Врахування часової компоненти у самонавчанні HTM (Hierarchical Temporal Memory) системи потрібно для того, щоб зображення різних об’єктів не асоціювалися у верхніх шарах вузлів з різними гіпотезами.

Після побудови мапи утворюється п’ять типів покупців (рис.4.2).
Реквізит – інформаційна одиниця найнижчого рівня, яка складається з цифр, літер, символів і має зміст Реквізит відображає окремі властивості об’єктів – кількісні або якісні.

не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не• передбаченим довільним поєднанням ознак.
При масовому застосуванні комп’ютерів виникла гігантська кількість джерел даних.