Нововведения информационных технологий 2017


Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.
Очевидно, що це вимагає глибокого вивчення можливостей, як сучасних і перспективних засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, так і технологічних процесів в даній предметній області та їх технічного оснащення.

Поле – множина символів, яка створює мінімальний семантичний елемент масиву.
Інформаційна технологія Оскільки на вході та виході ІТ є не матерія, і не енергія, а інформація, то: інформаційна технологія – це сукупність процесів, що використовує засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища.

Застосовуючи індуктивні методи до множини вхідних даних можна виявити нелінійні закономірності та видобути певні знання.
Так, наприклад, структурною називається інформація, яку отримує суб’єкт через органи відчуття.