6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Надалі для них можна розробити повністю структуровані процедури знаходження рішень.
Ознака класифікації – це властивість або характеристика об’єкта, за якою здійснюється класифікація Ознаки класифікаціїможутьмати кількісне (стаж, оклад, вік) або якісне (професія, посада, галузь) значення.

забезпечення ефективної оцінки і відбору даних з врахуванням їх цінностей (мінімізація прагматичного шуму); 1.4.
Однією із важливих дій при цьому є визначення способу представлення даних.

On intelligence, www.onintelligence.org] він пропонує новаторську концепцію моделювання інтелекту, основану на понятті “передбачувальної пам’яті” (memoryprediction framework).
Страсбурзьку угоду про Міжнародну патентну класифікацію було укладено в 1971 р.