6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Результатом технології є: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) продукти в) сировина б) документація г) послуги 5.
Сімейні покупці (сегмент 1).

Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.
Кожна з цих рубрик супроводжується символом, який привласнюється національним чи регіональним відомством промислової власності, що публікує патентний документ.

Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.
Сумісність кодів для різних рівнів управління забезпечується засобами Єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації (ЄСКК).