6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Окрему увагу приділено гіпертекстовій технології та технологіям створення web-вузлів – темі, що представляє особливий інтерес для творчих особистостей.
Невпорядковані дані потрібні для задач, де часовий чинник не має значення, наприклад, оцінка кредитоспроможності, діагностика, сегментація споживачів.

► Охарактеризуйте роль поняття ЖЦ в технології ► Етапи життєвих циклів.
Існує два способи штрих-кодування інформації: лінійний і двовимірний.

- 14 - Резюме В основі будь-якого процесу лежить визначена технологія – набір способів, засобів вибору та здійснення керуючого процесу з множини можливих його реалізацій.
Впорядкованість рядків не є обов’язковою.