websites 6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Поняття ЖЦ використовується і при проектуванні технології та обґрунтуванні проектів.
Процес переробки інформації за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію.

Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.
Життєвий цикл об’єктів технології Життєвий цикл (ЖЦ) фіксує найбільш істотні, характерні для певного об’єкту стани, визначає їх основні характеристики та значення в даних станах, а також ідентифікує процеси між двома послідовними станами.

Ситуацію, що склалася у наукових поглядах з даного напрямку можна охарактеризувати як революційну, і таку, яка передбачає найближчим часом розробки ефективного методу її розв’язання.
Загальний принцип вибору критеріїв полягає у чіткій відповідностіміж метою, яка повинна бути досягнута і визначених критеріїв ефективності.