6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Комплекс збору, передачі, обробки, збереження і доведення до користувача інформації, що реалізована сучасними засобами, називається: а) гіпертекстова технологія в) інформаційна технологія б) новітня технологія г) цифрова технологія 5.
Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.

Але вони не здатні формувати емоції, які характерні для людини, та й для деяких тварин з родини ссавців.
Тому при пошуку вводяться пороги підтримки і достовірності асоціативних правил.

Процес еволюції знань не містить: а) пояснення в) правила виводу б) проміжні знання г) інформації Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Технологія: означення, вимоги та результат.
Прикладом файлу може бути сукупність записів про колір пікселів, що складають зображення.