6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


► Яка специфіка вхідної інформації для програмованої технології? ► Охарактеризуйте життєвий цикл інформації.
Інформаційна технологія повинна давати можливість оцінити вплив рішень, які приймаються, на підвищення ефективності процесів, які вона обслуговує.

Представлення інформації, що є повністю підготовленою для прийняття рішення; 1.3.1.
Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.

Експертний спосіб припускає видобування і структуризацію знань з пам’яті людини – експерта, або фахівця в наочній області.
Для використання інформації також є необхідною певна система сприйняття (мозок, наприклад), яка здатна оперувати цією інформацією.