6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).
4.2.

Термін “інформація” часто використовують замість більш точного “дані”.
- 18 - Одним з найпоширеніших видів інформації є економічна інформація, яка характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.

Створення вузла описується вектором з n скалярних величин, які у сумі дорівнюють одиниці, що відповідає - 60 - достовірності кожної з гіпотез.
За характером взаємозв’язків елементів усі структури даних можна поділити на лінійні та нелінійні.