6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Створення нового інформаційного продукту, як правило, вимагає видобування знань шляхом обробки і узагальнення різнотипних даних економічного характеру, отриманих із різних джерел.
Однак, розроблена програмна система має певні недоліки.

Методи видобування знань можна умовно розбити на п’ять груп: класифікація; кластеризація (сегментація); регресія; асоціація.
Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.

В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).
В кожному шарі міститься декілька одиниць або десятків нейронів.