6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Сутність економічної інформації розкривається через економічний показник.
Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.

Серл).
Достовірність інформації визначається її властивістю відображати реально існуючі об’єкти з необхідною точністю.

Під загрозами будемо розуміти сукупність факторів, які створюють небезпеку для цінної інформації, а саме: можливість несанкціонованого доступу і/або розповсюдження.
Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.