Нововведения информационных технологий 2017


Структуру економічної інформації визначає її будова, відокремлення тих чи інших елементів.
Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.

Роботу авторів при написанні навчального посібника було розподілено наступним чином: Томашевський О.М.
2.

Наприклад: “Оклад”, “Посада”.
Дерево рішень складається з вузлів, де проводиться перевірка умови, і листя – кінцевих вузлів дерева, що вказують на клас (вузлів рішення): - 41 - Освіта вища спеціальна середня так ні ні ні так так Наявність нерухомого майна Надати креди Відмовити Надати кредит Вік > 40 Дохід > 2000 грн/міс ...