Нововведения информационных технологий 2017


Класифікація використовується у випадку, коли класи об’єктів є наперед відомими.
асоціація – виявлення закономірностей між пов’язаними• подіями.

Система класифікації визначається і характеризується ознаками класифікації і методом класифікації.
Подібне трактування процесів обробки інформації можна пов’язати з функціонуванням мозку.

Початок п’ятого етапу розвитку інформаційних технологій пов’язують з появою перших електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та переходом до електронно-цифрових технологій.
Дерево рішень будується за певним алгоритмом.