Нововведения информационных технологий 2017


► Наведіть приклади хаотичного та автоматичного технологічних процесів.
Оскільки циклічність може бути вкладена, наприклад, усередині річного циклу – квартальний, а усередині кварталів – тижневий, то необхідно мати повні дані як мінімум за один найтриваліший цикл.

Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.
З них утворюються складні, формуються різні рівні структурної побудови інформації.

Характеризує об’єкт з кількісного та якісного боків: а) показник в) номенклатура б) реквізит г) повідомлення 6.
3.4.