Нововведения информационных технологий 2017


Поділ інформації на вхідну і вихідну дозволяє визначити пропускну здатність системи, що здійснює обробку інформації.
► Що таке алфавіт, довжина і структура коду? ► Де застосовується система штрих-кодів? ► Які є вимоги до класифікації інформації? Що таке класифікатор? - 34 - 3.

Логічне структурування інформації виділяє елементи в залежності від їх функціонального призначення та особливостей.
До цієї групи входять 40% від всіх покупців; Змішані покупці (сегмент 4).

асоціація – виявлення закономірностей між пов’язаними• подіями.
Кожна інформаційна технологія орієнтована на обробку інформації певних видів, наприклад, статистичної (електронні таблиці, СУБД ), текстової (текстові редактори), графіки (графічні редактори).