Нововведения информационных технологий 2017


Виникнення нових гіпертекстових технологій стало можливим завдяки здешевленню вартості ПК і широкому їх охопленню глобальними комп’ютерними мережами.
Далі будується модель залежності обсягів продажів від вибраних чинників.

Система класифікації визначається і характеризується ознаками класифікації і методом класифікації.
Основною вимогою для організації і збереження знань є забезпечення простої і швидкої модифікації структур даних.

Окремий клас нейронних мереж, такі як мережа Хеммінга або мережа Хопфільда, використовують принципи асоціативних правил (association rules), що дозволяють знаходити закономірності між зв’язаними подіями.
ІТП складаються з підпроцесів, що об’єднані в структури необхідної складності.