Нововведения информационных технологий 2017


Пам’ять про властивості об’єктів компактно реалізується у сукупності таблиць станів вузлів відповідної HTM-системи.
Нейрони найвищих шарів ієрархії - 59 - виконують аналіз найбільш абстрактних характеристик зображення: наприклад, спеціалістами доведено існування нейронів, які активізуються при наявності у довільній області поля зору певного людського обличчя.

не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не• передбаченим довільним поєднанням ознак.
Практика використання розглянутих програмних засобів на ПК під управлінням операційних систем сімейства Linux показала їх високу ефективність, надійність і безпечність.

Вимога щодо однакового опису даних для всієї системи збору досягається: а) формалізацією в) класифікацією б) уніфікацією г) впорядкуванням 4.
Кожні 5 років вносяться зміни.