Нововведения информационных технологий 2017


– розділи 8, 9 (параграфи 8.1-8.4, 9.1- 9.4); Вітер М.Б.
забезпечення надійного доступу до інформації (мінімізація синтаксичних і семантичних шумів); - 40 - 1.3.2.

Надалі для них можна розробити повністю структуровані процедури знаходження рішень.
Вперше ця задача була запропонована для пошуку асоціативних правил для знаходження типових шаблонів покупок (market basket analysis).

Ключовим поняттям маніпулювання даними є структура типу “файл”, що представляє собою множину однотипних елементів (записів).
У посібнику розглянуто види інформаційних та програмних продуктів і можливі загрози для них в сучасному комп’ютерному середовищі.