Нововведения информационных технологий 2017


Це пов’язано з розміщенням масивів даних у пам’яті ПК.
Міжнародна класифікація промислових зразків (International classifi cation for industrial designs under the Locarno Agreement).

Це нейронні мережі, дерева рішень, алгоритми кластеризації, виявлення асоціацій, тощо.
Наприклад, під технологією матеріального виробництва розуміють процес, який визначається як комплекс засобів і методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини чи матеріалу.

Найбільше розповсюдження отримали градієнтні методи – алгоритм зворотного поширення похибки (Back Propagation), зв’язаних градієнтів, RProp і інші.
► Опишіть методи появи нових знань.