6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


В ієрархічних – дані представляються у вигляді ієрархічної (деревоподібної) структури.
Алфавіт такого коду – цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; довжина коду – 10 знаків.

Якщо немає можливості збільшити кількість даних, то зменшується кількість чинників, що відбираються за ступенем впливу.
Тестові завдання 1.

ІТ можна представити у вигляді схеми (рис.3.1) Обробка (функція, процес) Керування Механізм Вихідна інформація Вхідна інформація Рис.3.1.
Основою цього процесу є методи, що дозволяють знаходити закономірності і знання.