Нововведения информационных технологий 2017


Крім того, вони можуть бути в надмірний чи недостатній кількості.
Методи видобування знань можна умовно розбити на п’ять груп: класифікація; кластеризація (сегментація); регресія; асоціація.

- 31 - Міжнародна класифікація товарів і послуг (International classifi cation of products and services under the Nice Agreement).
Подібне трактування процесів обробки інформації можна пов’язати з функціонуванням мозку.

Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.
В життєвому циклі інформації за фазою використання одразу слідує фаза її знищення.