6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017Кожний код повинен позначати лише один об’єкт класифікації.
Різні думки вчених існують також стосовно одного з ключових понять кібернетики – самосвідомості.

Поняття “дані” – відносно новий термін.
- 53 - Нейронні мережі недоцільно застосовувати у таких випадках: для задач, що мають точний аналітичний алгоритм розв’язання;• у випадку потреби високої точності результатів;• для задач, розв’язання яких вимагає багатоетапних логічних• висновків і тверджень; для задач, в яких використовується символьне представлення;• для задач, які можуть бути розв’язані засобами з меншою• собівартістю застосування.

Складається з переліку 45-ти класів на основні види товарів і послуг, з яких 34 класи призначені для товарів і 11 класів – для послуг, а також алфавітного переліку товарів і послуг.
Так одержується прогноз – на вхід подається модель хронології продажів.