Нововведения информационных технологий 2017


- 39 - 3.3.
Поняття ЖЦ використовується і при проектуванні технології та обґрунтуванні проектів.

пояснення старі знання правила виводу спостереження правила інтерпретації вторинне концептуальне повідомлення первинне концептуальне повідомлення вивід поняття означення нові знання інформація дані зовнішнє середовище представлення даних Рис.1.5.
Агрегати даних і записи реалізуються на практиці шляхом організації списків, черг, стеків, таблиць.

Достовірність інформації визначається її властивістю відображати реально існуючі об’єкти з необхідною точністю.
Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).