Нововведения информационных технологий 2017


ергономічної – люди (оператори, програмісти, користувачі),• психофізіологічні вимоги до користувачів, ергономічні характеристики окремих технологічних операцій; організаційної – форми і методи організації технологічних• процесів, функції робочих місць, структура мережі робочих місць, регламентація прав доступу до баз даних і знань, характеристики часових циклів; інформаційної – бази даних та знань, початкова вхідна• інформація, керуючі дані, моделі потоків інформації в даній предметній області, дані як проміжні результати, тощо; економічної – економічні цілі обробки даних, обмеження,• ресурси для впровадження.
Оперативність інформації характеризує її актуальність за умов зміни ситуації.

Тому клієнтів зручно об’єднати в групи – сегменти з однорідними ознаками (групами ознак).
Стисло розглянемо кроки, що виконуються на кожному етапі KDD (рис.4.3).

Поняття економічної інформації ВЗаконіУкраїни “Проінформацію” визначенонаступні видиінформації: статистична інформація;• адміністративна інформація;• масова інформація;• інформація про діяльність державних органів влади та органів• місцевого і регіонального самоврядування; правова інформація;• інформація про особу;• інформація довідково-енциклопедичного характеру;• соціологічна інформація.• Існують інші способи класифікації інформації.
Процес переробки інформації за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію.