Нововведения информационных технологий 2017


Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.
Немає чітких переваг при купівлі• певного виду товарів.

- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.
Велика кількість даних наявна у відкритих джерелах, таких як статистичні вибірки, звіти корпорацій, опубліковані результати маркетингових досліджень тощо.

Засоби макропрограмування значно розширюють можливості обробки даних, автоматизують окремі процедури і полегшують роботу користувача.
- 51 - Асоціації допомагають виявляти товари, які люди купують одночасно.