Нововведения информационных технологий 2017


Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.
При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.

В загальному випадку є висока вірогідність того, що випадковий чинник зробить вирішальний вплив на результат.
Реалізація функцій ТО має забезпечити відповідність методикам, інструкціям виконання обробки даних, процесу та послідовності операцій.

Користується класифікатором понад 100 країн.
Нові знання можуть породжуватись лише наступними методами: цілеспрямоване навчання (передача інформації безпосередньо• за схемою “вчитель-учень”); - 10 - вивчення даних (самоосвіта, опрацювання відповідних джерел);• безпосереднє спостереження явищ, процесів, подій, об’єктів;• осмислення наявних знань.• В життєвому циклі знань змінюється форма існування знань, рівні їх усвідомлення та осмислення за рахунок появи нових знань і нових асоціацій між ними, рівень вербалізованості, а також їх структурний аспект – зростання обсягу даних, який дозволяє їх класифікувати та систематизувати.