Нововведения информационных технологий 2017


Визначення поняття технології Словник іншомовних слів визначає технологію як сукупність способів переробки матеріалів, виготовлення виробів і процеси, що супроводжують ці види робіт.
3.5.

Послідовні шаблони можуть використовуватись при плануванні продажів або наданні послуг.
Ними можна закодувати невеликий обсяг інформації (20-30 символів; як правило, цифр).

За міркуваннями функціоналістів (на чолі з М.Мінскі) спроби використання теорії штучних нейронних мереж до моделювання мозку є недоцільними, оскількивважається, щомозокперевантаженийеволюційним навантаженням підсвідомих нераціональних конструкторських рішень.
Розглянемо приклад сегментації покупців за допомогою мапи Кохонена.